Podklady pre vizualizáciu

  1. Projekt, náčrtok alebo výkres miestnosti s vyznačením všetkých rozmerov stien, priečok, výklenkov, výšky stropu s rozmermi okien a dverí
  2. U dverí a okien vzdialenosť od rohu miestnosti a výška parapetu od podlahy
  3. Ak sú existujúce rozvody vody a odpadu je potrebné zakresliť aj tieto
  4. V náčrtku znázorniť rozmiestnenie zariaďovacích predmetov
  5. U podkrovných kúpeľní doložiť rez miestnosti, kde je znázornená šikmina a jej rozmery